? T.A. TREM

D.O.O. Trem za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu
ul. Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd
tel: 011/715-9994, tel/faks: 011/655-7953

prodaja Niš
Vojvode Tankosića 9,
18000 Niš
tel: 018/451-3333

faks: 018/451-3328

šifra delatnosti: 55110
matčni broj: 07629150
PIB: 100620290

tekući računi:
160-344660-19 (Banka Intesa)

                                                

 


HOTEL NE RADI

 

„TREM“ d.o.o. - prodaja Niš
agencija.trem@gmail.com